Question

3.Hãy nêu những câu văn có sử dụng biện pháp so sánh trong bài Vượt thác.Em thích hình ảnh so sánh nào?Vì sao?
Leave a Comment