`x^3+x^2+2x=((4sqrt{5})/15)(x^2+2)sqrt{x^4+4}` giải phương trình

`x^3+x^2+2x=((4sqrt{5})/15)(x^2+2)sqrt{x^4+4}` giải phương trình

0 thoughts on “`x^3+x^2+2x=((4sqrt{5})/15)(x^2+2)sqrt{x^4+4}` giải phương trình”

 1. Đáp án:

  Chữ mình hơi xấu bạn Thông cảm nhé . Có gì không hiểu hỏi lại nhé 

  Giải thích các bước giải:

   

  3-2-2-4sqrt-5-15-2-2-sqrt-4-4-giai-phuong-trinh

  Reply

Leave a Comment