25 – x bình – y bình + 2x phân tích đa thức thành nhân tử

25 – x bình – y bình + 2x
phân tích đa thức thành nhân tử

0 thoughts on “25 – x bình – y bình + 2x phân tích đa thức thành nhân tử”

 1. Đáp án:

  `25 – x^2 – y^2 + 2xy`

  `= 25 – (x^2 – 2xy + y^2)`

  `= 5^2 – (x – y)^2`

  `= (5 – x + y)(5 + x – y)` 

  Giải thích các bước giải:

   

  Reply

Leave a Comment