23-4 $\sqrt[]{5}$ rút gọn giúp e vs

23-4 $\sqrt[]{5}$ rút gọn giúp e vs

0 thoughts on “23-4 $\sqrt[]{5}$ rút gọn giúp e vs”

 1. $23-4√5$

  $≈23-8,9$

  $=14.1$

  $Chỉ$ $có$ $cách$ $này$ 

  $còn$ $lại$ $không$ $rút$ $được$

  $Chúc$ $bạn$ $học$ $tốt!$

  Reply

Leave a Comment