( 2 mũ 83 + 2 mũ 84+ 2 mũ 85) : ( 2 mũ 82 + 2mũ 81 + 2 mũ 80) Làm đúng là khoa học dùm mik nha

( 2 mũ 83 + 2 mũ 84+ 2 mũ 85) : ( 2 mũ 82 + 2mũ 81 + 2 mũ 80)
Làm đúng là khoa học dùm mik nha

0 thoughts on “( 2 mũ 83 + 2 mũ 84+ 2 mũ 85) : ( 2 mũ 82 + 2mũ 81 + 2 mũ 80) Làm đúng là khoa học dùm mik nha”

 1. Đáp án:

   8

  Giải thích các bước giải:

   cho mình xin ctl hay nhất nha

         

                    Chúc bạn học tốt

  2-mu-83-2-mu-84-2-mu-85-2-mu-82-2mu-81-2-mu-80-lam-dung-la-khoa-hoc-dum-mik-nha

  Reply
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

     $\dfrac{2^{83} + 2^{84} + 2^{85}}{2^{82} + 2^{81} + 2^{80}}$ 

  = $\dfrac{2^{83}  . (1 + 2 + 2^{2} )}{2^{80}  . ( 2^{2}  + 2 + 1) }$ 

  = $\dfrac{2^{83}}{2^{80}}$ 

  = `2^3`

  = `8`

  Reply

Leave a Comment