1,Viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về bài học trong cuộc sốn được gợi ra từ bài thơ Sức cỏ của Phần Xuân Hạt

1,Viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về bài học trong cuộc sốn được gợi ra từ bài thơ Sức cỏ của Phần Xuân Hạt
1-viet-doan-van-ngan-trinh-bay-suy-nghi-cua-em-ve-bai-hoc-trong-cuoc-son-duoc-goi-ra-tu-bai-tho

0 thoughts on “1,Viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về bài học trong cuộc sốn được gợi ra từ bài thơ Sức cỏ của Phần Xuân Hạt”

  1. Thật vậy, bài thơ với cách trình bày vấn đáp độc đáo đã làm người đọc phải suy ngẫm về thái độ sống ở đời. Khi tác giả hỏi đất sống với nhau như nào, đất trả lời là chúng tôi tôn cao nhau. Khi tác giả hỏi nước sống như nào, nước trả lời là chúng tôi làm đầy nhau. Khi tác giả hỏi cỏ sống như nào, cỏ trả lời là chúng tôi đan vào nhau. Tuy nhiên, khi hỏi con người sống với nhau như nào, dù hỏi mãi tác giả vẫn chẳng thể có lời hỏi đáp. Dùng những hình tượng trong tự nhiên, tác giả muốn gửi gắm con người về thái độ sống ở đời. Tác giả khuyên chúng ta hãy sống “tôn cao nhau” như những ngọn núi đất, “làm đầy nhau” như dòng sông chảy ra biển lớn, “đan xen nhau” như những thảm cỏ dài tít tắp. Bài học về thái độ sống cốt lõi ở đây là chúng ta hãy sống thật yêu thương, tử tế, đoàn kết với những người xung quanh. Chỉ khi chúng ta làm được điều đó, thì cộng đồng người mới có thể trường tồn vĩnh cữu như những ngọn núi, dòng sông, thảm cỏ mênh mông ngoài kia. Sự trường tồn của con người cũng phụ thuộc vào cách con người đối xử với nhau. Bài học mà tác giả muốn gửi gắm là hãy sống yêu thương, đoàn kết, cho đi rồi nhận lại ở con người.

    Reply

Leave a Comment