1.tìm * (3* – 1 )mũ 3=343 (2* -1)mũ 5 = 2140 5mũ 2 *+ mũ 1 = 195 7mũ 3 *+mũ 1 + 13 = 62 GIÚP EM VỚI AK????

1.tìm *
(3* – 1 )mũ 3=343
(2* -1)mũ 5 = 2140
5mũ 2 *+ mũ 1 = 195
7mũ 3 *+mũ 1 + 13 = 62
GIÚP EM VỚI AK????

Leave a Comment