1)giá trị A = $\sqrt[]{x+8}$ + $\sqrt[]{x-1}$ nhỏ nhất khi x bằng bao nhiêu ? 2)tìm x biết B = 5x-2$\sqrt[]{x}$ (2+y) +$y^{2}$ +1 =0 3)cho A= $\fr

1)giá trị A = $\sqrt[]{x+8}$ + $\sqrt[]{x-1}$ nhỏ nhất khi x bằng bao nhiêu ?
2)tìm x biết B = 5x-2$\sqrt[]{x}$ (2+y) +$y^{2}$ +1 =0
3)cho A= $\frac{x^{2}}{y+z}$ +$\frac{y^{2}}{x+z}$ + $\frac{z^{2}}{x+y}$
biết $\sqrt[]{xy}$ + $\sqrt[]{yz}$ + $\sqrt[]{xz}$ =2
tìm gtnn của A

0 thoughts on “1)giá trị A = $\sqrt[]{x+8}$ + $\sqrt[]{x-1}$ nhỏ nhất khi x bằng bao nhiêu ? 2)tìm x biết B = 5x-2$\sqrt[]{x}$ (2+y) +$y^{2}$ +1 =0 3)cho A= $\fr”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: ĐKXĐ: x>=1
  Bình phương A lên ta có:

  A^2= 2x+7 +2 căn( ( x+8)(x-1))

  Vì x>=1 nên A^2 >=9 suy ra A>=3 

  Do đó min =3 khi x=1

   

  Reply

Leave a Comment