1. Đặt nhan đề khác cho “Câu chuyện của hai hạt mầm” 2. Theo em, tại sao chúng ta cần phải biết “chấp nhận mạo hiểm, trải nghiệm những thử thách, mạnh

1. Đặt nhan đề khác cho “Câu chuyện của hai hạt mầm”
2. Theo em, tại sao chúng ta cần phải biết “chấp nhận mạo hiểm, trải nghiệm những thử thách, mạnh dạn vượt qua những khuôn khổ, lối mòn”? Hãy trả lời bằng một đoạn văn ngắn từ 6 đến 8 câu.
Trả lời hay mình sẽ cho câu trả lời hay nhất.

0 thoughts on “1. Đặt nhan đề khác cho “Câu chuyện của hai hạt mầm” 2. Theo em, tại sao chúng ta cần phải biết “chấp nhận mạo hiểm, trải nghiệm những thử thách, mạnh”

  1. 1 “Chuyện của 2 hạt mầm

    2 chấp nhận những điều đó giúp chúng ta có ý chí vững vàng vượt qua gian nan thử thách .Đưng đầu với nó là 1 điều dũng cảm.Gúp chúng ta rèn luyện để thành 1 ng gan dạ và giỏi giang .Nên chúng ta phải có nh phẩm chất đó.

    Reply

Leave a Comment