1) đặt câu với mỗi cặp từ đồng âm sau bàn (danh từ)- bàn (động từ) lưu ý kh lấy trên lời giải hay và đặt 2 câu nha làm ơn giúp mik 2) tìm cặp từ trái

1) đặt câu với mỗi cặp từ đồng âm sau
bàn (danh từ)- bàn (động từ)
lưu ý kh lấy trên lời giải hay và đặt 2 câu nha làm ơn giúp mik
2) tìm cặp từ trái nghĩa trong hai văn bản Tĩnh Dạ Tứ và Hồi Hương Ngẫu Thư và nêu tác dụng của những cặp từ trái nghĩa đó
lm ơn giúp mik

0 thoughts on “1) đặt câu với mỗi cặp từ đồng âm sau bàn (danh từ)- bàn (động từ) lưu ý kh lấy trên lời giải hay và đặt 2 câu nha làm ơn giúp mik 2) tìm cặp từ trái”

 1. 1) Ban cán sự lớp đang bàn học về việc tổ chức hội trại cho cả lớp ở trên bàn cô giáo.

      Chúng em đang bàn về việc tặng bàn cũ cho những học sinh nghèo.

  2) Tĩnh dạ tứ:

  Ngẩng và cúi

       Hồi hương ngẫu thư

  Trẻ và già

  Đi và về

        

  Reply
 2. 1) đặt câu với mỗi cặp từ đồng âm sau bàn (danh từ)- bàn (động từ)

  bàn (danh từ):

  Cái bàn xanh lá kia thật đẹp và lung linh.

  bàn (động từ)

  Nhà nước đang gấp gáp bàn bạc về chuyện nước.

  2) tìm cặp từ trái nghĩa trong hai văn bản Tĩnh Dạ Tứ và Hồi Hương Ngẫu Thư và nêu tác dụng của những cặp từ trái nghĩa đó

  Hồi Hương Ngẫu Thư:

  trẻ nhỏ x già

  Xa nhà x trở về

  => Sự thay đổi nhiều về vóc dáng, tuổi tác của tác giả.

  không thay đổi x thay đổi

  => Khái quát cuộc đời làm quan sống xa quê của tác giả, sống xa quê.

  Tĩnh Dạ Tứ

  Cúi x ngẩng

  Trẻ x già

  Đi x ở lại

  => Tình cảm yêu quê hương luôn thường trực trong tâm hồn thi nhân.

  Reply

Leave a Comment