1. Ba lớp: 7A1, 7A2, 7A3 cùng tham gia trồng cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được, biết: số cây các lớp trồng được tỉ lệ với các số 3, 5, 8 và 2 lần số

1. Ba lớp: 7A1, 7A2, 7A3 cùng tham gia trồng cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được, biết: số cây các lớp trồng được tỉ lệ với các số 3, 5, 8 và 2 lần số cấy lớp 7A1 cộng 4 lần số cây lớp 7A2 hơn lớp 7A3 là 10 cây.
2. Ông A gửi vào ngân hàng 10 triệu đồng với lãi suất 5,6%/năm và kỳ hạn gửi là: 1 năm. Hõi sau 2 năm, ông rút vốn và lãi được bao nhiêu? Biết rằng: lãi của năm trước được nhập vào tiền vốn để tính lãi của năm sau
Giúp mình với! Please!…

Leave a Comment