Tìm các đại từ xưng hô trong cậu sau và cho biết những từ nào chỉ người nói, người nghe, người được nhắc đến :các cậu có Đi cùng mình đến nha Hà xem b

Question

Tìm các đại từ xưng hô trong cậu sau và cho biết những từ nào chỉ người nói, người nghe, người được nhắc đến :các cậu có Đi cùng mình đến nha Hà xem bạn ấy ốm thế nào không? – tôi hỏi

in progress 0
MichaelMet 2 months 2021-07-22T04:26:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T04:27:49+00:00

  Đại từ xưng hộ trong đoạn văn : các cậu , mình , Hà , bạn ấy , tôi

  Những từ chỉ người nghe : các cậu  

  Những từ chỉ người nói : mình , tôi

  Người được nhắc đến : bạn ấy ,Hà 

  0
  2021-07-22T04:27:53+00:00

  – Đại từ xưng hô: Các cậu, mình, bạn ấy.

  – Người nói: mình

  – Người nghe: Các cậu

  – Người được nhắc đến: bạn ấy

  Chúc học tốt!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )