so sánh phủ định biện chứng và phủ đinh siêu hình

Question

so sánh phủ định biện chứng và phủ đinh siêu hình

in progress 0
Acacia 12 months 2021-01-29T16:16:44+00:00 3 Answers 73 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-29T16:18:35+00:00

  Giống nhau : 

  +phủ định biện chứng và phủ định siêu hình đều xóa bỏ , phủ nhận sự tồn tại của một sự vật hiện tượng nào đó . 
  Khác nhau : 
  – Phủ định siêu hình : 

  +cản trở xóa bỏ sạch trơn , tận gốc sự tồn tại của sự vật hiện tượng 
  -Phủ định biện chứng : 

  +cũng là phủ nhận sự tồn tại của dự vật hiện tượng nhưng không xóa bỏ , phủ , nhận sạch trơn . Phủ định biện chứng chỉ xóa bỏ nhưng cái lạc hậu tiêu cực lỗ thời , có những kế thừa nhưng yếu tố tích cực để cho sự vật hiện tượng phát triển không ngừng . 

  0
  2021-01-29T16:18:43+00:00

  + Giống nhau: đều xóa bỏ sự tồn tại của sự vật, hiện tượng nào đó.

  +Khác nhau :

  Phủ định siêu hình

  cản trở xóa bỏ sạch trơn , tận gốc sự tồn tại của sự vật hiện tượng 

  Phủ định biện chứng

  Diễn ra do sự phát triển bên trong bản thân sự vật, hiện tượng.Không xóa bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.Sự vật sẽ không bị xóa bỏ hoàn toàn, là cơ sở cho sự xuất hiện sự vật mới và sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển trong sự vật mới.

  0
  2021-01-29T16:18:50+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo so sánh phủ định biện chứng và phủ định siêu hình các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )