Sau đó mấy hôm,hai cha con khăn gói tìm đường vào kinh.Đến hoàng cung,con bảo cha đứng ở ngoài,còn mình thì nhè lúc mấy tên lính canh vô ý,lẻn vào sân

Question

Sau đó mấy hôm,hai cha con khăn gói tìm đường vào kinh.Đến hoàng cung,con bảo cha đứng ở ngoài,còn mình thì nhè lúc mấy tên lính canh vô ý,lẻn vào sân rồng khóc um lên.
Đoạn văn trên nói đến sự việc nào?

in progress 0
Thu Nguyệt 6 months 2021-07-15T19:38:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T19:39:52+00:00

  đoạn văn trên nói về sự việc: Hai cha con cậu bé vào hoàng cung và cậu đã tính kể để lẻn vào sân rồng.

  0
  2021-07-15T19:40:07+00:00

  Đoạn văn trên nói về sự việc hai cha con rời quê lên đường thỉnh vua.Vì hai cha con là dân thường nên không được vào đứa con đã nghĩ mưu để hai cha con được vào.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )