giúp với ạ :3 tks trước nha

Question

giúp với ạ :3
tks trước nha
giup-voi-a-3-tks-truoc-nha

in progress 0
Khang Minh 2 years 2020-12-09T00:26:40+00:00 2 Answers 283 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-09T00:28:31+00:00

  bài 3:

  a)7x+14=0 => 7x=-14 =>x=-2

  b)16-8x=0 => 8x=16 =>x=2

  c)3x-5=7 => 3x=12 => x=4

  d)5(x-6)=0 => 5x-30=0 => 5x=30 => x=6

  e)1/3x+2/3=0 => 1/3x=-2/3 =>x=-2

  g)8-3x=6 => 3x=2 => x=2/3

  bài 4:

  5x-6 = 6+2x => 5x-2x= 6+6 => 3x=12 => x=4

  b)7-(2x+4)=-(x+4) => 7-2x-4=-x-4 => -2x+x=-4+4-7 => -x=-7 => x=7

  c) 4(3x-2)-3(x-4)=7x+10 =>12x-8-3x+12=7x+10 => 12x-3x-7x=10+8-12 => 2x=6 =>x=3

  d)-x^2-12x+21=(3-x)(x+11) => -x^2-12x+21=-x^2-8x+33 =>-12x+8x=33-21 => -4x=12 =>x=-3

  e)9x+5x^2+1=5x^2-22+13x => 9x-13x=-22-1 => -4x=-23 => x=23/4

  f)(3x-1/2)(-2/3x+1)=0 

  th1: 3x-1/2=0 => 3x=1/2 => x=1/6

  th2: -2/3x+1=0 => -2/3x=-1 =>x=3/2

  g) (3x-5)(x+3)=0

  th1: 3x-5=0 => 3x=5 => x=5/3

  th2: x+3=0 => x=-3

  h) 7x-2/12 + 2-x/4 = 3x+1/3 =>7x-2 +3(2-x)=4(3x+1) => 7x-2 +6-3x=12x+4 => 7x-3x-12x=4+2-6 =>-8x=0 => x=0

  0
  2020-12-09T00:28:45+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 2x 3 x 4 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )