Có bao nhiêu quan hệ từ trong câu văn sau ? “Nhưng những hàng cau làng Dạ thì bất chấp tất cả sức mạnh tàn bạo của mùa đông, chúng vẫn còn y nguyên nh

Question

Có bao nhiêu quan hệ từ trong câu văn sau ? “Nhưng những hàng cau làng Dạ thì bất chấp tất cả sức mạnh tàn bạo của mùa đông, chúng vẫn còn y nguyên những tàu lá vắt vẻo mềm mại như cái đuôi én.” (Theo Ma Văn Kháng) 1 2 3 4

in progress 0
Đan Thu 8 months 2021-05-13T22:36:41+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-13T22:38:04+00:00

  4 quan hệ từ là: nhưng, thì, vẫn như

  0
  2021-05-13T22:38:39+00:00

  @Meoss_

  * Các quan hệ từ là: nhưng, của, như, thì.

  – Nhưng: quan hệ chỉ sự tương phản

  – Của: quan hệ sở hữu

  – Như: quan hệ so sánh

  – Thì: quan hệ kết quả

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )