Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB), đường cao AH (H thuộc BC). Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

Question

Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB), đường cao AH (H thuộc BC). Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.
Biết AB/AC= √2/√7 và HC-HB=10cm
Tính các cạnh ΔABC

in progress 0
Helga 1 year 2020-10-14T01:24:45+00:00 1 Answers 303 views 0

Answers ( )

  -9
  2020-10-14T01:26:17+00:00

  Đáp án:

  ABC vuông tại A

  AC > AB

  H chung}  

  HD = HA

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )