Cho 4,8g Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được V lít khí SO2 duy nhất (ở đktc). a. Tính V. b. Sục lượng SO2 thu được ở trên vào 200m

Question

Cho 4,8g Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được V lít khí SO2 duy nhất (ở đktc).
a. Tính V.
b. Sục lượng SO2 thu được ở trên vào 200ml dung dịch NaOH 1M. Hỏi: Muối nào được tạo thành? Tính nồng độ mol muối thu được.
GIẢI RÕ RÀNG,CHI TIẾT,CHÍNH XÁC NHÉ

in progress 0
Hưng Khoa 8 months 2021-01-30T16:11:31+00:00 3 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-30T16:13:22+00:00

  Đáp án:

   a. 4,48 lít

  b. 1 mol/lít

  Giải thích các bước giải:

   a. Mg + 2H2SO4 → SO2 + MgSO4 + 2H2O

  n Mg = 4,8 : 24 = 0,2 mol 

  Suy ra n SO2 = n Mg = 0,2 mol

  V SO2 = 22,4 x 0,2 = 4,48 lít

  b. n SO2 = n NaOH = 0,2 mol

  Suy ra SO2 tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:1

  Sản phẩm là NaHSO3

  NaOH + SO2 → NaHSO3

  n NaHSO3 = n NaOH = n SO2 = 0,2 mol

  CM muối = 0,2 : 0,2 = 1 (mol/lít)

  0
  2021-01-30T16:13:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) $Mg +2H2SO4—>MgSO4+2H2O+SO2$

  $n Mg=4,8/24=0,2(mol)$

  $n SO2=n Mg=0,2(mol)$

  =>$V=VSO2=0,2.22,4=4,48(l)$

  b)$n NaOH=0,2.1=0,2(mol)$

  Ta có

  $n NaOH/n SO2=0,2/0,2=1$

  =>Tạo 1 muối NaHSO3

  $NaOH+SO2–>NaHSO3$

  $n NaHSO3=n NaOH=0,2(mol)$

  $CM NaHSO3=0,2/0,2=1(M)

  0
  2021-01-30T16:13:40+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo mg + h2so4 đặc nóng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )