bằng 1 đoạn văn diễn dịch em hãy nêu vẻ đẹp của chiếc lá cuối cùng qua văn bản cùng tên , trong đó sử dụng câu nghi vấn , trợ từ và thán từ

Question

bằng 1 đoạn văn diễn dịch em hãy nêu vẻ đẹp của chiếc lá cuối cùng qua văn bản cùng tên , trong đó sử dụng câu nghi vấn , trợ từ và thán từ

in progress 0
Phúc Điền 6 months 2021-07-09T03:05:10+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-09T03:06:18+00:00

    Chiếc lá cuối cùng nhưng nó lại là những gì đẹp nhất, tình túy nhất. Tác phẩm chiếc lá cuối cùng đã rất thành công với việc xây dựng hình ảnh chiếc lá đặc biệt đó. Không phải là những thứ gì quá cao sang, quyền quý hay phứt tạp. Tác giả đã xuất sắc khắc hoạ hình ảnh chiếc lá lại rất đơn sơ, mộc mạc mang vẽ đẹp đặc trưng. Nó không đặc biệt nhưng lại rất vĩ đại vì nó đã cứu được cả một mạng sống. Ôi ! Thật là một kiệt tác mà không phải ai cũng vẽ được.

    Thán từ ôi

    Trợ từ những

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )