bài này mình bị bí câu b các bạn giúp mình được không ạ thk các bạn nhiều

Question

bài này mình bị bí câu b các bạn giúp mình được không ạ
thk các bạn nhiều
bai-nay-minh-bi-bi-cau-b-cac-ban-giup-minh-duoc-khong-a-thk-cac-ban-nhieu

in progress 0
Eirian 2 years 2021-04-22T23:59:24+00:00 1 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T00:00:35+00:00

  Đáp án:

   điều phải chứng minh

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Vi – et:\left\{ \begin{array}{l}
  {x_1} + {x_2} = \dfrac{{ – m + 1}}{m}\\
  {x_1}{x_2} = \dfrac{{ – 3m + 3}}{m}
  \end{array} \right.\\
  \dfrac{1}{{{x_1}}} + \dfrac{1}{{{x_2}}} = \dfrac{1}{3}\\
   \to \dfrac{{{x_1} + {x_2}}}{{{x_1}{x_2}}} = \dfrac{1}{3}\\
   \to \dfrac{{ – m + 1}}{m}:\dfrac{{ – 3m + 3}}{m} = \dfrac{1}{3}\\
   \to \dfrac{{ – \left( {m – 1} \right)}}{{ – 3\left( {m – 1} \right)}} = \dfrac{1}{3}\\
   \to \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{3}\left( {ld} \right)\\
   \to dpcm
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )