Bài 7: Cho đoạn văn sau: “Đêm về khuya lặng gió. Sương phủ trắng mặt sông. Những bầy cá nhao lên đớp sương “tom tóp”, lúc đầu còn loáng thoáng dần dần

Question

Bài 7: Cho đoạn văn sau:
“Đêm về khuya lặng gió. Sương phủ trắng mặt sông. Những bầy cá nhao lên đớp sương “tom tóp”, lúc đầu còn loáng thoáng dần dần tiếng tũng toẵng xôn xao quanh mạn thuyền”.
a. Tìm những từ láy có trong đoạn văn.
b. Phân loại các từ láy tìm được theo các kiểu từ láy đã học.

in progress 0
Nem 2 weeks 2021-08-29T03:30:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T03:31:59+00:00

  a, từ láy: tom tóp, loáng thoáng, dần dần, tung tăng, xôn xao, túng toẵng

  b, Phân loại:

  – từ láy toàn bộ: tom tóp, dần dần

  – từ láy bộ phận: tung tăng, xôn xao, túng toẵng.

  0
  2021-08-29T03:32:17+00:00

  $a,$ Những từ láy có trong đoạn văn : tom tóp , loáng thoáng , dần dần , tũng toẵng , xôn xao

  $b,$ Phân loại : 

   Từ láy tiếng : dần dần

   Từ láy âm : tom tóp , tũng toẵng, xôn xao

   Từ láy bộ phận : loáng thoáng

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )