Question

viết tiếp vế câu thích hợp để tạo nên câu ghép:
a. Nếu các em chăm học………………………………..
b………………………………….nhưng Hà vẫn đi học chuyên cần.

Answers

  1. a nếu các em học hành chuyên cần thì các em sẽ có tương lai tươi sáng

    b mặc dù trời đổ mưa nhưng hà vẫn đi học chuyên cần

  2. a. Nếu các em chăm học thì hôm nay các con đã vượt qua kì thi này và lên lớp rồi!
    b. Mặc dù nhà nghèo, ko đủ điều kiện về kinh tế nhưng Hà vẫn đi học chuyên cần.

Leave a Comment