Question

viết thành 1 đọan văn dưới đây là dàn ý
Đoạn văn với chủ đề : biểu cảm về thế giới kì diệu
Mở đoạn : giới thiệu được câu nói của mẹ
Thân đoạn : biểu cảm được các ý sau :
Thế giới kì diệu đó là thế giới của những điều hay lẽ phải
Thế giới cuộc tình thương
Thế giới của tri thức của những hiểu biết lý thú
Thế giới của tình bạn tình thầy trò cao đẹp
Thế giới những ước mơ khát vọng
Kết đoạn : khái quát lại cảm nghĩ về câu nói
Leave a Comment