Question

Viết một đoạn văn theo mô hình tổng – phân – hợp khoảng 12 câu, trong đoạn có một câu phủ định, một thán từ để trình bày cảm nhận của em về cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá.

giúp mik câu này vs moi nguoi oiii
viet-mot-doan-van-theo-mo-hinh-tong-phan-hop-khoang-12-cau-trong-doan-co-mot-cau-phu-dinh-mot-th
Leave a Comment