Question

viết một đoạn văn tả con đường em đi học Có 8 hình ảnh nhân hóa 7 hình anh so sánh (KO CHÉP MẠNG) gạch 1 gạch dưới nhân hóa 2 gạch dưới so sánh
viet-mot-doan-van-ta-con-duong-em-di-hoc-co-8-hinh-anh-nhan-hoa-7-hinh-anh-so-sanh-ko-chep-mang
Leave a Comment