Question

Viết một cặp câu trong đó mỗi câu trình bày một ý riêng, sau đó hãy gộp thành một câu có cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ mà thay đổi nghĩa chính của chúng

Answers

  1. Chúng em học giỏi khiến cha mẹ thầy cô rất vui lòng.

    Nhà văn Hoài Thanh khẳng định rằng cái đẹp là cái có ích.

    Tiếng Việt rất giàu thanh điệu khiến lời nói của người Việt ta dù du dương, trầm bổng như một bản nhạc.

    cho mik xin crlhn chúc bn học tốt

Leave a Comment