Question

viết đoạn văn từ 8 đến 10 câu nêu cảm nhận của em về người mẹ kính yêu .Trong đoạn văn có sử dụng 1 cặp từ trái nghĩa,1 từ ghép,1 từ láy(gạch chân cặp từ trái nghĩa,ghép,láy )
Leave a Comment