Question

Viết đoạn văn diễn dịch làm sáng tỏ câu chủ đề sau:Lão Hạc là người nông dân lương thiện,thật thà,giàu lòng tự trọng và thương con Giúp mình với
Leave a Comment