Question

viết đoạn văn cảm nhận về chị dậu trong văn bản tức nước vỡ bờ

  1.    Chị Dậu là nhân vật chính trọng chuyện Tức nước vỡ bờ của nhà văn Ngô Tất Tố, chị là nhân vâth tiêu biểu cho vẻ đẹp phẩm chất của một người phụ nữ phong kiến xưa. Khi anh Dậu bị đánh đến ngất đi, chị chạy đôn chạy đáo để lo bữa cơm ngon cho chồng. Chị nấu cháo, chăm sóc chồng bằng tất cả tình yêu thương của một người vợ. Khi bọn tay chân cai lý đòi bắt và đánh anh Dậu, chị đã không ngại hạ mình van xin, nài nỉ. Nhưng khi bọn cai lệ khôgn những không nương tay mà còn ra tay đánh chị. Bị dồn vào đường cùng chị đã đứng dạy đấu tranh vì chồng vì gia đình khỏi nhưunxg thế lực xấu. Người đàn bà mà Ngô Tất Tố gọi là “chị chàng nhà quê” ấy đã có thể đánh lại được bọn cai lệ to khỏe, có vũ khí trong tay. Dường như chỉ cần bảo vệ gia đình mình thì chị có thể vượt qua tất cả. Ở chị đã hội tụ đần đủ bản chất của người phụ nữ đôn hậu, đảm đang và thủy chung. Chị chính là một người phụ nữ tiêu biểu cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam ta thời xưa.

Leave a Comment