Question

Viết bài văn khoảng 20 câu trình bày cảm nhận của em về hình tượng người nông dân trong xã hội cũ sau khi học xong hai văn bản Tức nước vỡ bờ và lão Hạc.(BẠN NÀO BIẾT GIÚP MÌNH VỚI, CẢM ƠN NHIỀU)
Leave a Comment