Question

Viết 3 từ gợi tả
a) Tiếng mưa rơi
b) Tiếng sóng biển
c) Tiếng gió thổi
Mỗi mục a, b, c đặt 1 câu với từ em vừa tìm được
mong mọi người trả lời nhanh giúp em ạ

Answers

  1. a) Tiếng mưa rơi:lộp độp ;lách tách;tí tách :VD: tiếng mưa rơi lộp độp trê mái tôn

    b) Tiếng sóng biển:rì rào; rì rầm;ào ào:VD tiếng sóng biển rì rào như tiếng ru của mẹ

    c) Tiếng gió thổi: xào xạc;vi vu ; rì ràoVD tiếng gió thổi vi vu như tiếng sáo

    Reply

Leave a Comment