Question

Viết 1 đoạn văn tự hứa sẽ được điểm cao trong bài kiểm tra giữa HKI . có sử dụng ít nhất 3 đại từ

Answers

  1. (Kiểu bài : Viết bản cam kết cho cô)

         Thưa (thầy) , khi em đã đặt bút viết ….(bản cam kết , thư , đoạn văn ,…) này là em sẽ cam đoan rằng em sẽ đạt điểm cao trong bài kiểm tra khảo sát lần này , em sẽ làm bài thi bằng chính sức lực của em , em hứa sẽ làm bài thật tốt để không phụ công cô (thầy) đã bỏ công sức , chịu đựng ra dạy em trong thời gian qua và em sẽ không làm cho bố mẹ , gia đình em phải thất vọng. Sự giảng dạy của cô (thầy) đã giúp cho em có được sự tự tin như ngày hôm nay , em biết :”Tự tin là trang đầu tiên của cuốn sách thành công”.

    Đại từ : Em , cô , bố mẹ.

    (Có sai đề gì thì nói để mình sửa nhé!)

Leave a Comment