Question

Viết 1 đoạn văn ngắn khoảng 5 câu kể về một tấm gương hiếu học, trong đó có sử dụng phép thay thế từ ngữ để liên kết câu.( Lưu ý ko chép văn mạng )
Leave a Comment