Question

văn bản tiếng nói của văn nghệ nội dung j?

Answers

  1. Bài tiểu luận bàn về nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời sống của con người, giúp con người được sống phong phú hơn và tự nhiên hoàn thiện nhân cách tâm hồn mình

  2. văn nghệ nối sợi dây đồng cảm kì diệu giữa nghệ sĩ và với bạn đọc thông qua những rung động mãnh liệt, sâu xa của trái tim. văn nghệ giúp cho con người được sống phong phú hơn và tự hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình

Leave a Comment