Question

từ văn bản trong lòng mẹ trình bày suy nghĩ của em về những luật lệ trong xã hội phong kiến xưa vói người phụ nữ

Answers

  1. Văn bản TLM của tác giả Nguyên Hồng đã cho chúng ta thấy những luật lệ trong xã hội phong kiến xưa vói người phụ nữ. Tác giả đã sử dụng nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật cùng với so sánh để làm nổi bật điều đó. Đúng vậy, 

  2. Văn bản “Trong lòng mẹ” của tác giả Nguyên Hồng đã cho chúng ta thấy những luật lệ trong xã hội phong kiến xưa với người phụ nữ rất tàn nhẫn và độc ác. Tác giả đã chỉ định qua văn bản”Trong lòng mẹ”.

Leave a Comment