Question

Từ những tình cảm của mẹ dành cho con trong văn bản : cổng trường mở ra, theo em chúng ta phải làm gì ? Viết đoạn văn(3-5 câu) trình bày những việc làm của em.
Leave a Comment