Question

: Từ “mẹ” trong câu nào sau đây là đại từ?
A. Mẹ em năm nay ngoài 40 tuổi.
B. Cuộc sống vất vả làm đôi bàn tay mẹ chai sần.
C. Sáng chủ nhật mẹ đi họp phụ huynh cho con nhé!
Leave a Comment