Question

Từ câu chuyện Bài học đường đời đầu tiên, hãy viết đoạn văn 5-7 câu rút ra bài học trong cuộc sống.

Answers

  1. Qua văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” ta rút ra được bài học: Không nên kiêu căng, tự phụ, hống hách vì như vậy có thể gây hại cho người khác, khiến bạn phải ân hận suốt đời. Sống phải biết yêu thương, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh. Hãy biết sống một cách khiêm nhường, biết quan tâm tới mọi người xung quanh và không được tự mãn bởi bất cứ điều gì. Không được kiêu căng, ngạo mạng, coi thường người khác dù mình giỏi đến cỡ nào. Phải suy nghĩ thật kĩ trước khi nói hay làm một việc gì đó.

  2. – Bài học đường đời đời đầu tiên của dế mèn không nên kiêu căng xốc nổi, xem thường người khác, gây đến hậu quả không mong muốn đừng tự mãn. Không nên nghĩ cho mình mà xem thường tính mạng của người khác vì chủ quan nên đã làm mất mạng người khác . Sau bài học , phải biết sống đoàn kết nhân ái với mọi người .phải suy xét thật kĩ khi làm một việc.

Leave a Comment