Question

trước tình hình dịch bệnh covid 19 đang diễn ra trên thế giới và ở việt nam.bạn hãy viết một lá thư cho một người bạn hoặc người thân của mình để chia sẻ về sự hiểu biết,những việc đã làm của mình;đồng thời nhắn nhủ một thông điệp,mong muốn của bạn với họ để cùng nhau phòng,chống dịch bệnh covid-19 hiệu quả nhất.
có ace nào làm rồi thì giúp mình với nha,vote đầy đủ
Leave a Comment