Question

Trong những câu sau người ta rút gọn những thành phần nào
Vì sao
Khôi phục
trong-nhung-cau-sau-nguoi-ta-rut-gon-nhung-thanh-phan-nao-vi-sao-khoi-phuc
Leave a Comment