Question

Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia õ vẽ hai tia oy và oz sao cho góc xoy = 30 độ góc xoz = 80 độ
a) tính số đo góc yoz
b) trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia ox vẽ tia ot sao cho xot = 30độ
chứng tỏ tia oz là tia phân giác của góc yot ai nhanh nhất cho 5 sao và câu trả lời hay nhất
Leave a Comment