Question

Tìm hiểu về bi kịch của nhà Nho cuối thế kỉ 19 qua các sáng tác của Nguyễn Khuyến, Trần Tế Xương, Cao Bá Quát, Nguyễn công Trứ. Đâu là điểm giống và khác nhau giưca các tác giả.

Answers

 1. Bi kịch của những nhà nho trước hết là tấn bi kịch của cuộc xung đột giữa
  lý tưởng và hiện thực. Và ta đã chứng kiến trong lịch sử những thế hệ nhà nho
  để bảo vệ văn hóa của Nho giáo thậm chí đã phải chết để kết thúc tấn bi kịch đó.
  Có những nhà nho đã tìm lối thoát khác, một phương thức hữu hiệu khác, trở về
  với thiên nhiên trong sạch cao khiết (như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm,
  Nguyễn Khuyến…) Và ở trong từng giai đoạn khác nhau tấn bi kịch của nhà nho
  lại có nét riêng biệt.

Leave a Comment