Question

tìm hiểu, ghi thông thin giới thiệu về 1 địa điểm, danh lam thắng cảnh nào đó
ko phải viết văn mà chỉ viết thông tin thui
Leave a Comment