Question

Tìm đại từ trong câu
Cậu bé vẫn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên.

Answers

  1. Cậu bé vẫn đang ngủ một cách yên bình khi đội cứu hộ nhấc em lên.

    $=>$

    Đại từ trong câu trên là : “em”

    Reply

Leave a Comment