Question

Tìm các từ Hán Việt trong các câu sau
a,Ôi Tổ quốc giang sơn hùng vĩ
Đất anh hùng của thế kỉ XX
b,Cháu chiến đấu hôm nay vì lòng yêu Tổ quốc
c,Đem đại nghĩa để thắng hung tàn lấy trí nhân để thay cường bạo
d,Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng
Leave a Comment