Question

Tìm 3 câu thành ngữ không đồng nghĩa với từ một nắng hai sương

Answers

 1. -Thức khuya dậy sớm.                                                 

  -Đầu tắt mặt tối.                                               

  -Chân lấm tay bùn

  Reply
 2. 3 câu thành ngữ không đồng nghĩa với từ một nắng hai sương:

  Đồng sức đồng lòng

  Cầu được ước thấy

  Đẹp như tiên

  Reply

Leave a Comment