Question

Thơ, hò, vè, ca dao tục ngữ dùng từ địa phương nếu xác định từ ở vùng, miền nào thì càng tốt ạ :'((((

Answers

  1. Đứng bên ni đồng ngó bên đồng , bát ngát mênh mông

    Đứng bên đồng ngó bên in đồng , mênh mông bát ngát

    Ni , tê từ miền Trung

    Reply

Leave a Comment