Question

Theo quan điểm riêng của em ,cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình gây ra những tác hại gì ?

  1. Những tác hại của cuộc sống riêng không biết đến điều gì xảy ra ở bên ngoài ngưỡng cửa nhà mình theo quan điểm riêng của bản thân, không nhắc lại quan điểm của tác giả trong đoạn trích đã cho. 

    + Con người có thể gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại, thử thách.

    + Con người có thể bị bão táp của cuộc sống cuốn đi.

    + Con người có thể đầu hàng, buông xuôi trước số phận.

    + Tuy nhiên, con người cũng có thể từ những khó khăn, trở ngại, nguy hiểm mà trưởng thành và khẳng định bản thân để gặt hái những thành công trong cuộc đời.

Leave a Comment