Question

Sưu tầm và ghi lại những nhận định về giá trị Nhân đao trong tác phẩm văn học của ngữ văn 8 ( 6 nhận định)

Answers

 1. Giá trị nhân đạo của các tác phẩm văn học :

  – Thể hiện sự thương cảm , xót xa trước số phận con người

  – Lên án , tố cáo xã hội

  – Phê phán xã hội

  – Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của nhân vật

  – Thể hiện sự đồng tình , cảm thông trước những khát khao , ước mơ của con người

  – Bài học nhân văn qua tác phẩm văn học

  Cho mik ctlhn nha

Leave a Comment