ý nghĩa tháng 2 trồng cà tháng 3 trồng đỗ

Question

ý nghĩa tháng 2 trồng cà tháng 3 trồng đỗ

in progress 0
Trúc Chi 1 year 2021-07-07T20:31:03+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T20:32:08+00:00

  Ý NGHĨA : -Phản ánh kinh nghiệm của nhân dân trong trồng trọt.

                  – Kinh nghiệm trên vẫn còn giá trị đến ngày nay vì nó giúp nhân dân biết thời điểm hợp lí để trồng các loại hoa quả.

  0
  2021-07-07T20:33:00+00:00

  Ý nghĩa:Kinh nghiệm thời vụ mùa màng trồng trọt. Tháng hai phù hợp để bắt đầu vụ mùa trồng cà còn tháng ba phù hợp cho người nông dân trồng đỗ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )